ОСТАЛО

ОСТАЛО

Наша установа подржава акредитован програм за стручно усавршавање запослених у образовању “Мало ја, мало ти” – сарадничка брига о деци. Укључени смо у програм “За чистије и зеленије школе у Војводини”. У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја наша установа, традиционално сваке године реализује РТС крос у циљу развоја и неговања спортског духа код деце. Установа се редовно представља на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника са стручним радовима, кроз које се приказују примери добре праксе у нашој установи. Завидни резултати остварени су и у области дечијег драмског стваралаштва, о чему сведоче многа признања и похвале.

Наша установа успешно сарађује са СО Стара Пазова, са другим вртићима, основним школама на територији општине, домом здравља “Др Јован Јовановић Змај”, Центром за културу, Центром за социјални рад, Друштвом за афирмацију инвалида “Феникс”, Националним већем Словака ,Покрајинским секретаријатом за социјалну политику и демографију, медијима, …