Најновије вести

КОНКУРС – СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНШЋУ И МАРКЕТИНГ – 1 (један) извршилац за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, с пуним радним временом. линк