МИСИЈА

МИСИЈА УСТАНОВЕ  

ИГРА као спонтана активност која утиче на све аспекте развоја детета (сензомоторни, когнитивни, емоционални, социјални, морални, …)

РАД прилагођен развојним и актуелним потребама деце, њиховим интересима и потенцијалима уз истовремено поштовање права детета. Заснован је на развијању истраживачког духа, критичког мишљења, различитости и толеранције.

ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ и довољно простора за игру омогућавају истраживање, стицање нових искустава, проналажење сопствених путева размишљања и активно учешће детета у животу и раду установе.

БРИГА О ФИЗИЧКОМ ЗДРАВЉУ ДЕЦЕ кроз боравак на свежем ваздуху, јутарњу гимнастику, свакодневне физичке вежбе, вежбе обликовања, прегледе педијатра, стоматолога, правилну исхрану, …

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА у свим областима, на обострану корист и добробит детета и породице.