ДЕЛАТНОСТ

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, као и васпитање и образовање деце предшколског узраста.

Основна делатност установе је васпитно-образовна делатност у оквиру предшколског васпитања и образовања коју установа обавља самостално или у сарадњи са другим организацијама и установама

Поред наведеног, Предшколска установа „ПОЛЕТАРАЦ“ обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

У оквиру предшколског васпитања и образовања остварује се и припремни предшколски програм.