ВИЗИЈА

ВИЗИЈА УСТАНОВЕ

Желимо да будемо  установа:

У којој се дете осећа срећно, сигурно и задовољно, у којој се поштује дететова различитост, пдстиче развој и негује индивидуалност,

У којој се негују партнерски односи са родитељима и где је сваком детету омогућено да буде укључено у програме раног образоваља,

У којој ћемо ужој и широј заједници приближити вредности и значај раног васпитања и образовања.