Home   O nama

O nama

PU ”Poletarac” je počela sa radom 01.09.1973.godine u Staroj Pazovi a 15 dana kasnije i u Novoj Pazovi. Te prve godine, u 10 vaspitno-obrazovnih grupa, upisano je 250 dece, a zaposlenih u ustanovi bilo je 33. Godinama, naša ustanova je rasla i nicali su vrtići i u drugim mestima naše opštine- Vojki, Golubincima i Krnješevcima.

Povećavao se broj naših najmlađih sugrađana, te broj vaspitnih grupa, tako da danas u 69 vaspitno-obrazovne grupe u ”Poletarcu” boravi 1760 dece, o kojima se, svako na svoj način, stara 162 zaposleno lice.
Naša ustanova podržava akreditovani program za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju „Malo ja, malo ti – saradnička briga o deci“, uključeni smo u program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, kao i u projekat ”STOJ PRAVO-RASTI ZDRAVO!”. Ustanova se redovno predstavlja i na stručnim susretima vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika sa stručnim radovima, kroz koje se prikazuju primeri dobre prakse u našoj ustanovi. Zavidni rezultati ostvareni su i u oblasti dečijeg dramskog stvaralaštva, o čemu svedoče mnoga priznanja i pohvale.

Naša ustanova uspešno sarađuje sa SO Stara Pazova, sa drugim vrtićima, osnovnim školama na teritoriji opštine, Domom zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj“, Centrom za kulturu, Centrom za socijalni rad, Društvom za afirmaciju invalida „Feniks“, Nacionalnim većem Slovaka, Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku i demografiju, medijima….

Prošle godine smo proslavili jubilej – 40 godina rada naše ustanove. S obzirom, da smo zajedno sa devojčicama i dečacima svih tih decenija rasli i razvijali se i mi, nadamo se da ćemo i dalje rasti, jer detetu nuditi bezbrižno detinjstvo nije samo jedan lep zadatak, već je to obaveza društva, jer detinjstvo je deo svih nas zauvek!

U našoj ustanovi vaspitno-obrazovni rad sa decom se realizuje na srpskom i slovačkom jeziku.