Home   Archive by category "Javne nabavke"

Category Archives: Javne nabavke

Одлука о додели уговора јнмв 05/2018-д Новогодишњи поклони за децу запослених

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка


Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка ЈНМВ 05/2018 – добра

Позив за подношење понудe ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка


ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ ЈНМВ 04/2018

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018 ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ Koнкурсна документација-опрема за радне собе 2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ 2018 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ 2018  


ФОТОГРАФИСАЊЕ ДЕЦЕ 2018. ГОДИНЕ

Оглас ФОТОГРАФИСАЊЕ 2018. ГОДИНЕ


ЈН 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Измене и допуне Конкурсне документације број I ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ са допуном Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ 2 Измене и допуне Конкурсне документације број II ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018.
Learn more »


ЈНМВ 2018. ГОДИНЕ УСЛУГЕ, БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРИРОДИ – ЗИМОВАЊЕ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање


ЈНМВ 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ ИЗДАЦИ ЗА ГОРИВО – БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за саобраћај издаци за гориво – бензин и дизел Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за саобраћај издаци за гориво – бензин и дизел Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за саобраћај издаци за гориво – бензин и дизел Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за саобраћај издаци за гориво – бензин
Learn more »


ЈНМВ 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018. Добра, електрична енергија Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Добра, електрична енергија Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Добра, електрична енергија Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Добра, електрична енергија


ЈНМВ 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за одржавање хигијене Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за одржавање хигијене Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за одржавање хигијене Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Добра, Материјал за одржавање хигијене  


ЈН 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Одлука партија 1 Одлука партија 2 Одлука партија 3 Одлука партија 4 Одлука партија 5 Одлука партија 6 Одлука партија 7 Одлука партија 8 Обавештење партија 1 Обавештење партија 2 Обавештење партија 3 Обавештење партија 4 Обавештење партија 5 Обавештење партија 6 Обавештење партија 7 Обавештење партија 8