Home   Archive by category "Javne nabavke"

Category Archives: Javne nabavke

ЈНМВ радови, адаптација дела објекта – санитарни чвор за децу Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2019. Радови, адаптација објекта – санитарни чвор Конкурсна документација ЈНМВ 2019. Радови, адаптација објекта – санитарни чвор Одлука о додели уговора ЈНМВ 2019. Радови, адаптација објекта – санитарни чвор Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2019. Радови, адаптација објекта – санитарни чвор  


ЈН 2019.ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПАРТИЈА 5)СМРЗНУТА РИБА И ПАРТИЈА 8)ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ (1) Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ (1) ХРАНА питање и одговор 2019 Одлука партија 5 Одлука партија 8 Обавештење партија 5 Обавештење партија 8


ЈНМВ 2019. ГОДИНЕ ДОБРА, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2019. Добра, Материјал за одржавање хигијене Конкурсна документација ЈНМВ 2019. Добра, Материјал за одржавање хигијене Одлука о додели уговора ЈНМВ 2019. Добра, Материјал за одржавање хигијене Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2019. Добра, Материјал за одржавање хигијене


ЈНМВ 2019. ГОДИНЕ ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2019. Добра, електрична енергија Конкурсна документација ЈНМВ 2019. Добра, електрична енергија Одлука о додели уговора ЈНМВ 2019. Добра, електрична енергија Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2019. Добра, електрична енергија


ЈН 2019. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ Питања и одговори ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ Питање и одговор ЈН ХРАНА 2019. ГОДИНЕ Одлука партија 1 Одлука партија 2 Одлука партија 3 Одлука партија 4 Одлука партија 6 Одлука партија 7 Одлука партија 8 Одлука о обустави поступка партија 5 Одлука о обустави поступка партија 8 Обавештење о обустави
Learn more »


Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка ЈНМВ 05/2018 – добра

Позив за подношење понудe ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка


ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ ЈНМВ 04/2018

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018 ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ Koнкурсна документација-опрема за радне собе 2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ 2018 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ 2018  


ФОТОГРАФИСАЊЕ ДЕЦЕ 2018. ГОДИНЕ

Оглас ФОТОГРАФИСАЊЕ 2018. ГОДИНЕ


ЈН 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Измене и допуне Конкурсне документације број I ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ са допуном Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ 2 Измене и допуне Конкурсне документације број II ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018.
Learn more »


ЈНМВ 2018. ГОДИНЕ УСЛУГЕ, БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРИРОДИ – ЗИМОВАЊЕ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Конкурсна документација ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Одлука о додели уговора ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2018. Услуге, Боравак деце у природи – зимовање