Sveti Sava

Tradicionalno u svim objektima naše ustanove obeležena je školska slava Sveti Sava.U našem objektu “Bambi” u Golubincima , deca su sa svojim vaspitačima  i roditeljima iskoristili ovu svečanost da nauče šta je to slava, kako se proslavlja i kako se čuva tradicija i kultura jednog naroda.


Seminari

Radi stalnog stručnog usavršavanja , učenja i napredovanja u okviru naše ustanove organizuju se sminari, radionice, tribine.Jedan od seminara koji je organizovan 23.12.2017.god u objektu “Bubamara” u Novoj Pazovi je ” IOP  u predškolskoj ustanovi i njegova integrisanost u plan rada grupe” .Voditeljke seminara su bile Marica Mecek, Jasmina Kukić i Danijela Petkovski iz PU “Bambi” Kula i PU”Naša radost” Subotica.Našim vaspitačima  i stručnim
Learn more »


Volontiranje

Poleganje aktivnosti u ustanovi u sklopu polaganja ispita za licencu.PU”Poletarac” snosi troškove ispita za licencu.Kako izgleda neka od aktivnosti prikazano je na fotografijama, kandidat Zdena Đurčik pripremila je aktivnost “Kaputić malog ježa” sa predškolskom grupom na slovačkom jeziku.


Horizontalno učenje

Unutar naše ustanove horizontalno učenje je organizovano tako što vaspitači pripremaju uglednu aktivnost, kolege vaspitači i stručni saradnici prezentovanu aktivnost posmatraju, kasnije o njoj  diskutuju  i uz pomoć upitnika ocenjuju izloženo.Na slikama je prikazana aktivnost Barbare Živanović “Tako je i moja baka” gde je prikazala folklor i tradiciju našeg naroda kroz razne likovne aktivnosti.


Dan tolerancije

Međunarodni dan tolerancije koji se u svetu obeležava 16.novembra simbolično je obeležen i u našoj ustanovi u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova.Naši predškolci imali su kreativnu radionicu 17.novembra gde smo diskutovali o temama vezanim za toleranciju, diskriminaciju i prihvatanja različitosti.


XI stručni skup Zlatibor

Od 2 do 6 novembra 2017 na Zlatiboru održan je XI stručni skup stručnih saradnika predškolskih ustanova.Naša ustanova na ovom skupu prezentovala je rad.”Iniciranje i razvoj novih ideja u praksi”.Autori rada su stručni saradnici Olga Knežević-psiholog i Ivana Đalović-logoped.Rad je naišao na puno pozitivnih komentara i dao veliki podsticaj za dalja napredovanja i usavršavanja.


PROBLEMI U RAZVOJU GOVORA

  PROBLEMI U RAZVOJU GOVORA – sajt  


ЈНМВ 2017. ГОДИНЕ ДОБРА, НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ – ПОКЛОН ЧЕСТИТКА

Позив за подношење понудe ЈНМВ 2017. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Конкурсна документација ЈНМВ 2017. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Одлука о додели уговора ЈНМВ 2017. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2017. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка


OGLAS ZA FOTOGRAFISANJE 2017

Oglas za fotografisanje 2017


ЈНМВ 2017. ГОДИНЕ ДОБРА, ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 2017 Опрема за кухињу Конкурсна документација ЈНМВ 2017. Опрема за кухињу Питања и одговори ЈНМВ 2017. Опрема за кухињу Одлука о додели уговора ЈНМВ 2017. Опрема за кухињу Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2017. Опрема за кухињу