Home   2020   January   13

Daily Archives: January 13, 2020

Хоризонтална посета П.У. “Радост” Нови Бановци

У сусрет новим основама програма, упознавању са начелима и принципима на којима се заснива, решили смо да посетимо П.У. “Радост” Нови Бановци и видимо како су они схватили промене које је потребно увести, како у раду тако и у простору самог вртића. Ова посета нам је много значила како бисмо оснажили наше васпитаче и мед.сестре на путу ка предстојећим променама у раду наше установе…
Learn more »


ОДЛУКА О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У П.У. ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ И СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО

Овом Одлуком утврђују се ближи услови и начин остваривања права на бесплатан боравак у П.У. “ПОЛЕТАРАЦ” за треће дете, односно сваког наредног реда рођења и начин регресирања трошкова. Одлука 1. страница Одлука 2. страница Захтев Изјава