Home   2014   April (Page 2)

Monthly Archives: April 2014

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2014 – д. Дел.бр.306/4 Датум: 02.04.2014.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД  број ЈН- 01/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »


Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2014 – д. Дел.бр.306/3 Датум: 02.04.2014.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД  број ЈН- 01/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »