Home   2015   October   02

Daily Archives: October 2, 2015

Pregledi predškolaca

U okviru dobre saradnje sa Domom zdravlja “Dr J.J. Zmaj” u toku su pregledi predškolaca od strane fizijatra. Kada su u pitanju zdrava deca, pregledi fizijatra u okviru sistematskih pregleda imaju za cilj pravovremeno uočavanje nekog fizijatrijskog razvojnog problema kako bi se na vreme preduzele mere za njegovo otklanjanje.


Defile prijateljstva

U Staroj Pazovi je 17.09.2015. održan 10. “Defile prijateljstva” čiji su organizatori Društvo za afirmaciju invalida “Feniks” i Udruženje paraplegičara “Fruška gora Srem”. I ove godine, kao i svake godine do sada, naši predškolci su programom ispratili učesnike defilea.